VVJ/AVBB deelt met advocaten en artsen ongerustheid over verplichte databewaring

De Belgische overheid moet de Europese richtlijn in kwestie binnenkort omzetten in nationale wetgeving. Naar aanleiding hiervan richtten de genoemde organisaties het platform Bewaar je Privacy op.

Volgens de Liga voor Mensenrechten vormt de regeling een serieuze uitholling van het recht op privacy. Alle burgers worden als potentiële verdachten beschouwd, en daarom wordt van iedereen bijgehouden met wie er wordt getelefoneerd, gesms’t of ge-emaild. Ook het ogenblik, de duur en de plaats van berichten en communicaties moet door telecomoperatoren en internetproviders worden bijgehouden.

De bewaarplicht staat verder op gespannen voet met het beroepsgeheim van advocaten en artsen en het bronnengeheim van journalisten. Zullen, bij voorbeeld, informatiebronnen het nog aandurven via telecommunicatie vertrouwelijk contact op te nemen met een journalist?

Het platform Bewaar je Privacy probeert er de Belgische overheid van te overtuigen om een regeling uit te werken die het recht van privacy meer ontziet. Via de website www.bewaarjeprivacy.be kan iedereen intekenen op een petitie met deze boodschap.

(PD)