Raad voor de Journalistiek blijft uitkomen voor zijn visie op journalistieke beroepsethiek

Hier volgt de volledige mededeling van de Raad voor de Journalistiek: “Ondanks de recente beschikking van een Brusselse kort gedingrechter blijft de Raad voor de Journalistiek ook in de toekomst vragen en klachten behandelen over journalistiek, en zal de Raad er ook standpunten over blijven innemen.

Op 24 juni 2008 heeft de Brusselse kort gedingrechter aan de Raad voor de Journalistiek een tijdelijk verbod opgelegd om een uitspraak bekend te maken over een klacht die bij de Raad was ingediend tegen een journalist die geen lid is van de journalistenvereniging VVJ. De journalist had aan de rechter gevraagd om de Raad verbod op te leggen om een uitspraak te doen, maar daarop is de rechter niet ingegaan.

De beschikking van de rechter is uitvoerbaar. De Raad voor de Journalistiek wijst er op dat het om een voorlopige maatregel gaat met betrekking tot één enkel dossier, en dat het publicatieverbod tijdelijk is. De Raad voor de Journalistiek heeft er alle vertrouwen in dat de rechter, die later een uitspraak ten gronde zal doen over de betwisting, rekening zal houden met alle elementen van de zaak, en met name met het recht van de Raad om zijn mening kenbaar te maken.

Hoe dan ook heeft de beschikking van de kort gedingrechter enkel betrekking op het concrete geval dat aan de rechter werd voorgelegd. Het is dan ook verkeerd om er algemene gevolgen aan te verbinden voor de werking van de Raad voor de Journalistiek. De Raad zal daarom ook in de toekomst een antwoord blijven geven op vragen en klachten van het publiek, en hij wil daarmee zijn bijdrage blijven leveren tot de instandhouding en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en betrouwbare media.

29 juni 2009”