Akkoord over sanering bij Corelio

Op 2 december vorig jaar kondigde de Corelio-directie het collectieve ontslag aan van 60 vte’s (of 65 personen). Onder hen 15 journalisten. Na aanvankelijk moeizame onderhandelingen over de aard en de aanpak van de moeilijke econcomische situatie van het bedrijf, werd de intentie tot collectief ontslag teruggebracht tot 54 personen, onder wie nog 10 journalisten.

Het sociaal overleg spitste zich in een tweede fase toe op alternatieve formules om jobs te redden. Via mutaties (5), tijdskrediet (16) en brugpensioen (20) kon het aantal naakte ontslagen zo verder worden beperkt tot 13. De CAO loopt tot eind 2010, en wat de brugpensioenen betreft tot medio 2011.

Ook de directie en aandeelhouders doen inspanningen om de crisis te overbruggen. Voor de redacties van De Standaard en Het Nieuwsblad wordt nog een werkgroep opgericht die de werkdruk van de journalisten zal onderzoeken en aanpakken.

Nu het voltallige personeel zijn goedkeuring hechtte aan het bereikte compromis, gaan personeelsdelegatie en directie het sociaal akkoord uitschrijven tot een CAO.

(PD)