Uitnodiging algemene ledenvergadering VVJ en AVBB van 14 februari

OPROEP

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN VVJ / AVBB

zaterdag 14 februari 2009 vanaf 9u30
in het IPC, Résidence Palace – blok C
Wetstraat 155 te 1040 Brussel.

OPEN VOOR ALLE LEDEN

STEMRECHT (of volmachtrecht) ENKEL VOOR ERKENDE BEROEPSJOURNALISTEN DIE VVJ-/AVBB-LID ZIJN

9u30
KOFFIE

10u
ALGEMENE LEDENVERGADERING VVJ

Agenda:
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
Financiën: voorstelling rekeningen 2008 en begroting 2009, décharge van de bestuursleden
Raad van Bestuur: aanduiding van een vertegenwoordiger van de magazinejournalisten
Varia

11u
ALGEMENE LEDENVERGADERING AVBB

Agenda:
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur, voorgesteld door de voorzitter
Financiën: rekeningen 2008 en begroting 2009, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
Verhouding met de JAM
Toenadering tot de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers
Raad van Bestuur: actualisering samenstelling
Varia

12u
SOLIDARITEITSMEETING n.a.v. DE CRISIS IN DE MEDIA

Alle aanwezigen worden na de A.V. uitgenodigd op een glas.

____________________________

Model van volmacht

Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.

Ondergetekende, ………………………………………………………………………

stemgerechtigd lid met erkenningsnummer N ………..

geeft hierbij volmacht aan ……………………………………………………………

om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 14 februari 2009.