Minister-president Kris Peeters gaat voor ‘kwaliteit en pluralisme’ in de nieuwsmedia

Peeters ging daarmee in op een lange reeks bedenkingen die journalistenvertegenwoordigers formuleerden over de crisisaanpak van de Vlaamse uitgevers. Vorige week nog kondigde Corelio een collectief ontslag van 60 mensen aan en De Persgroep een van 26 mensen bij De Morgen. Steven Samyn van De Standaard stelde dinsdagavond op het kabinet van Kris Peeters vragen bij het zeer preventieve karakter van de aangekondigde sanering. Die mening werd door Georges Timmerman van De Morgen gedeeld: “Het voorgenomen ontslag van 1 op 4 bij De Morgen is een structurele ingreep voor een conjunctureel probleem.” Samyn en Timmerman beklemtoonden dat de oplagecijfers van de kranten het de jongste jaren zeker niet slecht deden, en dat het bijgevolg niet opgaat hen nu zo zwaar te treffen. De delegatieleden Marc Van de Looverbosch (voorzitter VVJ), Johan Soetemans (Het Nieuwsblad, LBC), Lode Verschingel (LBC), Eric Van der Smissen (BBTK) en Pol Deltour (VVJ) sloten zich bij die verzuchtingen aan. Luc Vanheerentals en Johan Van Cutsem legden de schrijnende problemen bloot waarmee in het bijzonder de freelancejournalisten worden geconfronteerd.

Persfotograaf Johan Van Cutsem hekelde dat Het Nieuwsblad vanaf Nieuwjaar de regionale redacteuren met een fototoestel de baan wil opsturen, waardoor tientallen fotojournalisten op zwart zaad worden gezet. Bovendien komt de prijs van 16 euro voor een foto die Corelio nog wil betalen weer uit op het niveau van 1989. Luc Vanheerentals zette ondermeer de nood aan standaardcontracten voor alle freelancejournalisten in de verf. Engagementen Minister-president Kris Peeters zei de onrust en de angst bij met name Corelio en De Morgen goed te begrijpen. “Maar anderzijds is een herstructurering een aangelegenheid tussen werkgever en werknemers, en daar komen we als overheid in principe niet in tussen. Evenmin zal ik de mediasector geld toeschuiven – iets wat de uitgevers ook niet vragen. Toch wil ik als minister van Media de lopende herstructureringen blijven volgen, steeds in het perspectief van het behoud van de kwaliteit en het pluralisme in de Vlaamse pers. Een krant is nu eenmaal geen economisch product als een ander, maar heeft ontegensprekelijk ook een belangrijke democratische betekenis.” Eerstdaags gaat Peeters met zijn collega in de Vlaamse regering Frank Vandenbroucke (SP.A) na hoe de Vlaamse overheid “maximaal gebruik kan maken van de instrumenten die ze heeft” voor de sociale begeleiding van de aangekondigde herstructureringen. Hij toonde zich ook bereid het steunbeleid voor de pers te herbekijken. Meer bepaald wil hij onderzoeken of dit kan gekoppeld worden aan voorwaarden met betrekking tot de vrijwaring van de kwaliteit en het pluralisme in de media. De eis om voor alle freelancejournalisten met een overlegd standaardaannemingscontract te werken, zou zo’n voorwaarde kunnen zijn. De Vlaamse premier toonde zich verder niet ongevoelig voor de piste van een groot nationaal paritair comité voor de geschreven pers (naar het model van het PC voor de audiovisuele media). Ook de mogelijke uitbreiding van het kunstenaarsstatuut naar freelancejournalisten – wat extra sociale rechten zou openen – droeg zijn aandacht weg. Kris Peeters wil nu snel – eind januari, begin februari 2009 – een forum organiseren over de toekomst van de Vlaamse pers, met alle betrokkenen. Aan de VVJ en vakbonden vroeg hij om concrete voorstellen op tafel te leggen. (PD)