Gaat De Morgen Het Volk achterna ?

Het nieuwe leidersduo van De Morgen, directeur Klaus Van Isacker en hoofdredacteur Bart Van Doorne, heeft zich nog niet bepaald geliefd gemaakt bij de redactie. Van Doorne stootte bij zijn aanwerving zelfs op een njet van de redactieraad – veto dat redactiedirecteur Klaus Van Isacker autoritair naast zich neerlegde. Van Isacker en Van Doorne kennen elkaar van bij VTM, en wisten blijkbaar ook uitgeefdirecteur Jaak Smeets te overtuigen van hun voorlopig onbewezen capaciteiten om een krant te leiden.

Daar kwam eind oktober bij dat Van Isacker en Van Doorne de redactie van De Morgen koud pakten met een ware mare: de krant zou verhuizen van de Arduinkaai in hartje Brussel naar Kobbegem waar onder meer Het Laatste Nieuws al thuis is. Van de gelegenheid zou gebruik worden gemaakt om nieuwe synergieën te creëren met andere redacties die De Persgroep Publishing (DPP) rijk is – om te beginnen op het vlak van fotojournalistiek. Enkele jaren geleden zijn er al van die synergieën doorgevoerd. Zo neemt De Morgen van Het Laatste Nieuws grote brokken sportberichtgeving over en uit De Tijd worden regelmatig substantiële stukken economieverslaggeving gekopieerd. Nu zou ook duchtig in de eigen cultuurberichtgeving van De Morgen worden gesnoeid. In de woorden van Isacker omdat geen enkele krant ter wereld zoveel cultuur als De Morgen brengt.

Dé reden voor een en ander blijkt van pure bedrijfseconomische aard. De Morgen, zo meent de DPP-top en haar plaatsvervangende duo op de redactie, haalt niet het rendement dat van de krant mag worden verwacht. Dat kregen de redactiemedewerkers nota bene te horen op een moment dat hun verkoopcijfers enkel maar de hoogte ingaan. Net zoals die van de andere kwaliteitskranten overigens. Volgens de laatste CIM-kwartaalcijfers nog steeg de oplage met 4,1 procent in vergelijking met hetzelfde, derde kwartaal van 2007. Ook over de groepscijfers van DPP viel de jongste tijd trouwens enkel maar goed nieuws te rapen. Zo werd vorig jaar nog een nettowinst van 34 miljoen € genoteerd, 67 procent meer dan het jaar daarvoor.

Wat het personeel van De Morgen extra steekt, is dat er sinds de grote fusie-operatie ‘DPP’ bij de jaarwisseling 2006/2007, nauwelijks nog controleerbare bedrijfscijfers voor De Morgen alleen voorhanden zijn. Toen werden de afzonderlijke nv’s rond De Morgen, Het Laatste Nieuws en de magazines (waaronder Dag Allemaal) allemaal opgedoekt. En dan wordt het financiële plaatje ook nog eens ernstig vertroebeld door onbetrouwbare rekeningen met betrekking tot het pand aan de Arduinkaai en zo mogelijk nog schimmiger afrekeningen van sommige redactieverantwoordelijken die in plaats van gewoon op de loonlijst te staan factureren vanuit zelf opgerichte bedrijfjes.

Verdamping

Het zijn voor de redactie van de krant alleen maar extra redenen om zich schrap te zetten tegen de ambities van de DPP-top. Fundamenteel leeft vooral de vrees dat door de verhuizing het doodsvonnis wordt uitgesproken over De Morgen als autonome titel. Niet een dood met de kogel dan, maar een geleidelijke verdrinkingsdood. Het verdampingsscenario dat de VUM/Corelio met Het Volk heeft uitgevoerd achterna. De DM-redactie drukte het in een persbericht van 30 oktober zo uit: “De aantasting van de identiteit van de krant, zowel in de feiten als in de perceptie, zal niet enkel de inhoudelijke onafhankelijkheid van de redactie, maar ook de levensvatbaarheid van het merk De Morgen in het gevaar brengen.” Die mededeling volgde op een petitie aan de hoofdredactie, die door maar liefst 77 journalisten – een overgrote meerderheid van de redactie – was ondertekend.

In Kobbegem waren ze danig geschrokken van het verzet, en woest om de aandacht die vooral De Standaard aan de malaise besteedde (het blijft vreemd hoe sommige mediaverantwoordelijken van anderen maximale openheid eisen en de censuurbijl bovenhalen voor elk minder goed nieuws over henzelf). Tegen 3 december wil het DPP-management nu met een ‘alternatief plan’ voor De Morgen komen. Het valt te bezien of dat zoveel zal verschillen van het oorspronkelijke program.

Christian Van Thillo en Rudy Bertels hebben in elk geval nog een stok achter de deur gezet. De onderhandelingen met VVJ en vakbonden over een integratie van de arbeidsstatuten bij DPP zijn immers stopgezet “in afwachting van een oplossing voor het probleem De Morgen”. Die harmonisering van diverse cao’s had vooral de journalisten van De Morgen goed uitgekomen, omdat hun loonbarema’s, net zoals andere arbeidsvoorwaarden, eindelijk op het niveau van hun collega’s bij Het Laatste Nieuws zouden worden getild.

Pol Deltour