VVJ veroordeelt parket Dendermonde voor dagvaarding journalist

De journalist wordt vervolgd voor zogenaamd \’misbruik van inzage\’ in het strafdossier rond de vermoorde politieman Peter De Vleeschauwer. Vorig jaar kaartte Douglas De Coninck in een reeks artikelen in Humo diverse ongerijmdheden en tekortkomingen in het onderzoek naar de moord aan.

De VVJ beklemtoont dat, na deze dagvaarding, een eventuele veroordeling van de journalist een loodzware hypotheek zal leggen op elke gerechtsjournalistiek. Het risico is reëel dat nieuwsmedia niet langer over lopende strafonderzoeken zullen kunnen berichten.

De VVJ wijst er ook op dat deze vervolging eens te meer op bijzonder gespannen voet staat met het bronnengeheim van de journalist. Dat is nochtans wettelijk gewaarborgd en wordt algemeen erkend als een hoeksteen van echte persvrijheid.

De VVJ rekent er dan ook op dat de Dendermondse rechtbank op 3 november het algemeen belang en de vrijheid van informatie zal laten prevaleren, en zal besluiten tot een vrijspraak van de gedagvaarde journalist.