Indymedia voedt debat over klassieke en nieuwe media

Media-expert Nico Carpentier analyseerde de opkomst van de burgermedia. Volgens hem zijn zij zeker niet de pioniers van de participatieve media, waarvoor ze vandaag wel eens versleten worden. “Alle media zijn ooit ‘nieuwe media’ geweest”, aldus Carpentier, docent mediasociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. “Zelfs de Bijbelvertaling van Luther kan als een alternatief medium beschouwd worden”.

De alternatieve media zijn altijd al drager geweest van het alternatieve discours. Zo kon de Amerikaanse krant The Liberator, die zich nadrukkelijk tegen slavernij verzette, door zijn opvattingen maatschappelijke veranderingen teweeg brengen. Dat maakt The Liberator tot zowat de oudst gekende vorm van participatieve media.

Netnarcisme

Of de ‘nieuwe media’ een lang leven beschoren zijn is nog maar de vraag, want achter de hype van de burgermedia schuilt gevaar. “Nieuwe technologieën brengen netnarcisme met zich mee: mensen handelen steeds meer vanuit een dagboeklogica waarbij ze vooral zichzelf beschrijven”, aldus Nico Carpentier. Bovendien vinden veel mensen het nog altijd normaal dat nieuws wordt geconsumeerd en niet zelf gecreëerd.

Het invullen en instandhouden van democratische principes is ook niet steeds evident. Carpentier: “Making democracy work is een goede intentie maar de bijwijlen autoritaire stijl van burgermedia schrikt mensen af.” Ten slotte komen de nieuwe media vaak in een hybride toestand terecht door hun projecten te laten financieren door de staat of de markt. Als ze dan toegeven aan de eisen van hun geldschieters, dreigen de ‘nieuwe media’ hun onafhankelijkheid te verliezen.

Kwaliteit

Indymedia stelde op zijn opendeurdag ook een reader voor, Burgermedia in actie, waarin auteurs als Pol Deltour (VVJ), Walter Zinzen (ex-VRT) en Walter Pauli (De Morgen) hun visie geven op het fenomeen. Experts Nico Carpentier en Bart Cammaerts staven hun bevindingen wetenschappelijk en enkele burgermedia (Indymedia.be, Radio Centraal en de community-website van de Vooruit) doen zelf hun ideologie uit de doeken.

Volgens Han Soete van Indymedia past de publicatie van de reader binnen de nieuwe doelstellingen van de website. “Volgend jaar willen we onder meer werken aan de kwaliteit van onze nieuwsberichten. Daarvoor zullen we ons verder blijven engageren en bijkomende projecten opstarten”. Bovendien zal Indymedia ook meer investeren in promotie om zo zijn naambekendheid bij het publiek te vergroten.

Meer info op www.indymedia.be

Tine Marguillier
Joanne Van Popering