VVJ-afdeling Antwerpen-Limburg heeft nieuw bestuur

Guy Fransen neemt de voorzittershamer over van Hans Hellemans (ATV).
De nieuwe bestuursploeg omvat verder Koen Verstraeten (GvA) en Hans Hellemans, allebei ondervoorzitter; Saskia Castelyns (GvA) als secretaris en Gust Verwerft (www.assisen.be) als tweede secretaris; en Dieter Stijnen (Het Nieuwsblad) als penningmeester.
De nieuwe bestuursploeg is voor vier jaar gekozen.