AVBB achter Peter Verlinden in incident met Kigali

De AVBB heeft een brief verstuurd die als volgt luidt: “De AVBB neemt met verbijstering kennis van de houding van de Rwandese autoriteiten ten overstaan van VRT-reporter Peter Verlinden. Niet enkel weigeren zij de journalist sinds kort elke toegang tot het land, bovendien motiveren zij dit expliciet vanuit een vermeend te kritische verslaggeving van de journalist waarbij ook nog eens uitermate krenkende bewoordingen (“genocidaire”) aan zijn adres worden gebruikt. Voor ons draait deze affaire lang niet meer om de boycot van een enkele journalist, maar staat de persvrijheid in al haar aspecten op het spel. Daarom durven we u met aandrang vragen, geachte heren ministers, om ten aanzien van de Rwandese autoriteiten niet toe te geven aan de druk om Belgische journalisten – en Peter Verlinden in het bijzonder – uit het land te weren.

Persvrijheid houdt substantieel in dat nieuwsmedia autonoom de professionele journalisten kunnen aanwijzen die voor een verslaggeving moeten instaan. Tevens dringen we er op aan dat de Belgische regering de perscensuur waarvan sprake uitdrukkelijk veroordeelt, en nagaat welke bijkomende diplomatieke stappen zich desgevallend opdringen. Benieuwd naar uw inzichten, en hopend op een gunstig gevolg, maken we u alvast onze oprechte gevoelens van hoogachting en erkentelijkheid over.” Een gelijklopende brief zal rechtstreeks worden bezorgd aan de autoriteiten in Kigali.

Pol Deltour