Vlaams Belang stapt naar rechter

Volgens de partij is de weigering in strijd met de wet op de handelspraktijken en met de antidiscriminatiewet. Bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel heeft Vlaams Belang gevraagd de kranten te verplichten de advertenties te publiceren op straffe van een dwangsom van 500.000 euro per overtreden.

Vlaams Belang zegt zich niet te willen mengen in de redactionele onafhankelijkheid, maar vindt het \”absoluut onaanvaardbaar dat CD&V de Vlaams Belang-kiezers via een betaalde advertentie kan aanspreken, terwijl onze partij het recht werd ontzegd om door middel van een zelfde betaalde advertentie te reageren.\”