Meer klachten bij Raad voor de Journalistiek

De raad heeft in 2006 ook twee richtlijnen over journalistieke beroepsethiek uitgevaardigd: de richtlijn over financiële berichtgeving en de richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden.

De meeste klachten hadden betrekking op een journalistieke onzorgvuldigheid. Ook een beweerde aantasting van het privé-leven door de pers was een veel voorkomende klacht. Alle cijfergegevens over de werking van de Raad voor de Journalistiek in 2006 zijn terug te vinden in het jaarverslag, waarvan het activiteitenoverzicht op deze website is opgenomen.