Journalistic Excellence Award gaat naar De Standaard

Mooijman heeft de prijs gewonnen voor zijn reportagereeks \”God en geld\”, waarbij hij onderzocht hoe bedrijven op het kruispunt van religie en commercie zaken doen, zo schrijft De Standaard.

Aan de Journalistic Excellence Award is een prijs gekoppeld van 2000 euro en deelname aan een twee weken durend Internationaal Seminarie aan de Columbia Univerisity. (foto: Didier Lebrun, Photo News)