Journalist beschuldigd na beroep op bronnengeheim

Douglas De Coninck had enkele keren contact met militanten van De Stoete Ostendenoare naar aanleiding van hun acties. Daarover bracht de journalist verslag uit in De Morgen medio 2005. Zelf werkte De Coninck in de jaren ’80 even voor de Oostendse stadskrant De Stoeten Ostendenoare, maar dit blad verdween eind jaren ’90 en heeft met de gelijknamige actiegroep die in 2005 het daglicht zag niets te maken.

De actiegroep Stoete Ostendenoare kwam ondermeer in het nieuws nadat ze een hand had afgezaagd van het standbeeld van Leopold II in Oostende. Daarmee wilde ze protesteren tegen de martelpraktijk van het handafhakken die het voormalige Belgische staatshoofd zelf had toegepast op de Congolese bevolking.

De Coninck weigert justitie echter te zeggen om welke personen het gaat, en beroept zich daarvoor op de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen. Dat verweer viel bij onderzoeksrechter Paul Gevaert duidelijk niet in goede aarde. Maandagmiddag stelde hij Douglas De Coninck persoonlijk in verdenking voor de vernieling van een openbaar monument en bendevorming.

De onderzoeksrechter verwijst daarbij naar het feit dat de journalist op 1 mei 2005 in Gent een medaille in ontvangst ging nemen die bestemd was voor De Stoete Ostendenoare. Het initiatief daarvoor ging uit van enkele republikeinse en anarchistische actiegroepjes. Douglas De Coninck erkent dat feit, maar beklemtoont dat hij louter als journalist op de vraag van de organisatoren inging. Bij gebrek aan verder contact met De Stoete Ostendenoare werd de fameuze medaille hen trouwens nooit overhandigd; Douglas De Coninck leverde ze intussen mooi in bij de Brugse justitie.

Onderzoeksrechter Gevaert liet maandagmiddag overigens verstaan dat hij niet gelooft dat de journalist persoonlijk betrokken is bij de acties van de Stoete Ostendenoare. De inverdenkingstelling lijkt dan ook sterk op een represaille voor het niet onthullen van de bronnen die De Coninck bij de actiegroep heeft.

Eens de onderzoeksrechter zijn dossier helemaal heeft afgerond, komt het de raadkamer toe te beslissen wie zich in dit dossier voor de correctionele rechtbank te verantwoorden heeft.

Pol Deltour