VVJ kiest nieuw bestuur

In het kader van de federale beurtrol met de Franstalige zustervereniging AJP, is Marc Van de Looverbosch de komende vier jaar ook nationaal voorzitter van de AVBB.

Ook alle andere uittredende bestuursleden kregen voor de nieuwe bestuursperiode het vertrouwen. Enkel Bob Coecke, gepensioneerd fotograaf van de VUM/Corelio-kranten, stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. Bob werd voor zijn jarenlange inzet in de VVJ/AVBB, de Vereniging van de Foto- en Filmpers en de Erkenningscommissie in de bloemetjes gezet.

De VVJ-bestuursraad kan overigens op vier nieuwe bestuursleden rekenen. Voor de vertegenwoordiging van de VRT-journalisten krijgt Linda De Win het gezelschap van William Laenen, eindredacteur bij ‘Het leven zoals het is’. Herwin Heyman zal voortaan expliciet aandacht hebben voor de belangen van de regionale omroepjournalisten. Bij de vertegenwoordigers van de zelfstandigen treedt Marc Van Impe in de voetsporen van Luc Vanheerentals, die zelf doorschuift naar de post ‘Brussel-Brabant’. Bij de foto- en filmpers wordt Bob Coecke vervangen door Bert Van den Broucke van Photonews.

AVBB-protocol

De algemene ledenvergadering nam verder kennis van het jaarverslag van het VVJ-bestuur, en keurde de resultaatrekening 2006 en begroting 2007 goed. Hetzelfde gebeurde op de federale jaarvergadering met de rekeningen en begroting van de AVBB. Secretaris-penningmeester Frans Wauters werd uitdrukkelijk bedankt voor zijn vele inspanningen om de diverse boekhoudingen transparanter en performanter te maken.

Delegaties van VVJ en AJP werken op dit moment trouwens aan een nieuw Samenwerkingsprotocol, dat ondermeer de onderlinge financiële afspraken moet bijstellen. Concreet komt het erop neer een actuele formule te vinden om vorm te geven aan de solidariteit tussen beide verenigingen.
De ledenvergadering gaf het AVBB-bestuur tot slot een mandaat om verder te werken aan een toenadering met de journalisten van de gespecialiseerde, zogenaamde ‘periodieke’ pers. Deze beschikken nog steeds over een eigen wettelijk statuut.

Samenstelling Raad van Bestuur VVJ 2007-2010

Voorzitter: Marc Van de Looverbosch (VRT-radio)
Ondervoorzitter: Hubert Van Humbeeck (Knack)
Secretaris-penningmeester: Frans Wauters (ex-VUM/Corelio)
Dagbladjournalisten: Guido Roelants (Gazet van Antwerpen)
Magazinejournalisten: —
Openbare omroep: Linda De Win (VRT-tv) & William Laenen (VRT-tv)
Commerciële omroepen: Luc De Smet (VTM)
Regionale omroepen: Herwin Heyman (freelance)
Elektronische media: Farid El Mabrouk (Belga)
Zelfstandigen: Denise Van den Broeck (freelance) & Marc Van Impe (freelance)
Foto- en filmpers: Walter Vanderstukken (Videohouse) & Bert Van den Broucke (Photonews)
Antwerpen-Limburg: Kurt Tuerlinckx (Gazet van Antwerpen) & Luc Standaert (Het Belang van Limburg)
Brussel-Brabant: Luc Vanheerentals (freelance)
West- en Oost-Vlaanderen: Marc Goossens (freelance)

Secretariaat

Nationaal secretaris: Pol Deltour
Administratief secretariaat: Lisbeth Moons & Marleen Sluydts (HT)
Adviseur freelancers: Ivan Declercq (3/5)