Besparingen bij de VRT

De radionetten zouden gemiddeld 20 procent moeten besparen, voor de televisienetten zou dat 30 procent zijn. Het gaat daarbij wel om de werkingsmiddelen.

Bij de televisiezenders zou er 12 tot 30 procent moeten bespaard worden. Volgens De Tijd ziet het personeel de besparingen \”als een gevolg van de (dure) contracten die (ex)directeur televisie Aimé Van Hecke de voorbije jaren afsloot\”.

Het VRT-management noemt de berichten voorbarig en zegt dat de besparingen deel uitmaken van het Ondernemingsplan 2007 van de VRT. De raad van bestuur moet dat plan nog bespreken en goedkeuren. VRT-woordvoerster Hilde Debackere zegt wel dat natuurlijke afvloeiingen niet automatisch meer zullen ingevuld geraken. (foto: Eric Lalmand, Photo News)