Richtlijn over beeldbewerking en gebruik van archiefbeelden

Om verwarring te voorkomen zal zo nodig in een begeleidende tekst of in het beeldonderschrift worden aangegeven dat het om bewerkte beelden gaat.

Ook archiefbeelden of nagespeelde reconstructies kunnen voor verwarring zorgen. Misleiding van het publiek zal daarom vermeden worden door zo nodig aan te geven dat er archiefbeelden of een reconstructie worden getoond.

De afgelopen maanden zijn er, zowel in binnen- als in buitenlandse media, verscheidene incidenten geweest met foto’s die zodanig waren bewerkt, dat ze de realiteit vervormden. De geloofwaardigheid van de journalistiek dreigt hierdoor in het gedrang te komen.