Vijf klachten gegrond bevonden

Eén uitspraak betreft een klacht die was ingediend door de gewezen echtgenote van de bekende zanger Helmut Lotti. Zij ergerde zich aan de publicatie van foto’s, die genomen waren tijdens de intieme rouwplechtigheid voor haar overleden vader.

Twee klachten tegen een weekblad, ingediend door leden van een muziekgroep, worden eveneens gegrond verklaard. In een andere beslissing van 11 mei 2006 is de Raad van oordeel dat de bekendmaking van privé-gegevens over de klagers voor gevolg had dat ze in een negatieve sfeer werden voorgesteld. (foto: Sébastien Randé, Photo News)