VRT volwaardig lid Raad voor de Journalistiek

De volwaardige deelname van de VRT is mogelijk geworden door een recente wijziging van het mediadecreet. De Geschillenraad voor radio en televisie, die uitspraak deed over beroepsethische klachten tegen omroepen, is vervangen door een kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media, die geen beroepsethische bevoegdheid meer heeft, maar enkel klachten in verband met onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen behandelt.

Twee hoofdredacteurs van de VRT zijn aangewezen om deel uit te maken van de Raad voor de Journalistiek: Pieter Knapen als effectief lid, en Jos Bouveroux als plaatsvervanger.

Ook VT4 heeft ondertussen bekend gemaakt dat hij zich aansluit bij de Raad voor de Journalistiek. (Foto Wim Robberecht, Photo News)