VVJ peilde naar werkomstandigheden freelancers

In totaal zijn 568 mensen benaderd via e-mail, wat 113 reacties heeft opgeleverd. Daarvan zijn er een vijftal die aangeven niet meer als freelancer te werken (in loondienst of met pensioen), en een drietal die argumenten aanbrengen om de enquête niet in te vullen.

Ruim 50 mensen zonder bekend e-mailadres zijn per post benaderd geweest. Dat heeft één reactie opgeleverd.

Dus alles bij elkaar 106 ingevulde formulieren (nog ééntje binnengelopen na afsluiting van het magazine De Journalist) . Dat komt neer op een bruikbare respons van ongeveer 20%, rekening houdend met de onbestelbaar teruggekeerde e-mails (mensen van wie het mailadres niet meer bestaat). (foto: Photo News)