Blogs: einde of doorstart van de journalistiek ?

Aan de debattafel zaten Luk Van Braekel (LVB.net) en Dominique Deckmyn (columnist De Standaard en hoofdredacteur Smart Business Strategies).

Van Braekel, een van de pioniers met blogjournalistiek, hield voor dat de klassieke journalistiek “over een paar decennia verdwenen of toch zeker veel minder belangrijk geworden zal zijn”. “Want door de technische evolutie kan iedereen tegenwoordig nieuws brengen. En een van de grote voordelen van blogjournalistiek is dat ze onafhankelijk kan zijn, in tegenstelling tot de aan de mediabezitters en adverteerders schatplichtige journalisten van de mainstream media.”

Dominique Deckmyn weerlegde de toekomstverwachting van Van Braekel. “Door de kakafonie op het internet zal de journalist juist belangrijker worden”, poneerde hij. “Kijk naar Google: dat bevat één functie niet, en dat is de knop ‘dit is belangrijk’. Voor die selectie heb je journalisten nodig, en in de toekomst zullen gevestigde namen van media en journalisten het dan ook steeds beter doen.”

Deckmyn wees op de massa ‘fakeblogs’ die er zijn, afkomstig van bedrijven, de reclamewereld, belangenverenigingen en politici. “Op die manier geraakt de blogosfeer helemaal vergiftigd.” Luk Van Braekel verweerde zich: “De kritische nieuwsconsument kan wel degelijk het onderscheid maken, en zal in de toekomst een beroep blijven doen op professioneel en onafhankelijk gemaakte nieuwsblogs.”

Eén groot voordeel ziet Dominique Deckmyn wel in blogs: “Ze zitten de klassieke nieuwsmedia op de huid en geven hen een tik op de vingers wanneer ze fout zijn. Dat is goed, want het houdt journalisten scherp.” Anderzijds, aldus nog Deckmyn, doen lezersbrieven dat ook, en al veel langer. Waarop Luk Van Braekel: “Inzoverre die door de nieuwsmedia gepubliceerd worden dan.”

Over één ding waren beide sprekers het roerend eens: er is geen nood aan een specifieke deontologie voor bloggers. “Des te meer moeten de klassieke journalisten aan hun deontologie werken”, aldus Dominique Deckmyn. Voor wie het bijgevolg ook normaal is dat journalisten over rechten beschikken die bloggers niet hebben. Het recht op bronnengeheim bijvoorbeeld. “Ergens moet je een lijn trekken. In het andere geval kan iedereen aanspraak maken op de faciliteiten van een beroepsjournalist.”

Pol Deltour