Geen digitale tv in oude flatgebouwen

Volgens de krant gaat het vooral om oudere, minder opgeleide en minder gegoede mensen. Net die groep van de bevolking waarmee de overheid de digitale kloof moet trachten te dichten.

In juli 2003 besliste de Vlaamse regering om 12,4 miljoen euro steun toe te kennen aan ‘Vlaanderen Interactief’, een samenwerkingsverband van Interkabel, Telenet, VMMa, VRT en VT4. ‘De Vlaamse regering wil door het stimuleren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de informatiemaatschappij fundamenteel bijdragen tot het dichten van de digitale kloof en beoogt e-government binnen het bereik te brengen van de hele bevolking’, klonk het toen.