On-line-krantenlezers lijken nieuwsverslaafd

De belangrijkste reden om on-line-nieuwssites te raadplegen zijn de permantente updates. De archieffunctie en het op maat-karakter van on-line nieuws scoren ook hoog.

Volgens de onderzoekers lijken de personen die on-line-kranten raadplegen ‘nieuwsverslaafden’ te zijn die meer en intensiever gebruik maken van andere media om op de hoogte te blijven van het nieuws. Bij de on-line-krantenlezers neemt vooral het belang van televisie als nieuwsmedium af. De papieren krant moet nauwelijks inleveren.

Wie de keuze zou krijgen tussen een identieke papieren krant of een on-line-krant zou net geen twee derde voor de papieren editie kiezen. De helft van de respondenten vinden on-line-kranten een goeie aanvulling op de papieren krant. (foto: Dieter Telemans, Photo News)