VRT scherpt Belang-nota aan

Het collega van hoofdredacteurs van de VRT benadrukken dat Bracke toen deontologisch en journalist correct gehandeld heeft. Maar volgens de omroep mag Vlaams Belang niet behandeld worden als andere partijen: “De VRT-nieuwsdiensten zijn politiek neutraal en afstandelijk, maar conform zijn decretale opdracht kan de VRT geen instrument zijn voor het verspreiden van standpunten en meningen van bewegingen of partijen die afbreuk doen aan democratie en verdraagzaamheid en openlijk oproepen tot discriminatie.”

Vandaar ook dat uitnodingingen van vertegenwoordigers van Vlaams Belang in duidingsprogramma’s voortaan in overleg met de hoofdredactie zullen gebeuren.

Het Vlaams Belang reageerde gisteren woedend op de verscherping van de nota “De VRT en de democratische samenleving”. Dewinter vindt dat de objectiviteit en neutraliteit van de VRT in het gedrang komt. Jürgen Verstrepen stelde voor de VRT-journalisten niet langer op de hoogte te houden van informatie over de partij.

(foto: Koen Blanckaert, Photo News)