Drie vragen over de VRT

Organisaties en individuen kunnen hun mening kwijt over de VRT aan de hand van deze drie vragen:

  • In welke mate beantwoordt de manier waarop de VRT zijn kerntaken invult aan uw verwachtingen ten aanzien van een publieke omroep?
  • Waarin schuilt de eigenheid van de publieke omroep binnen het gehele Vlaamse omroeplandschap?
  • Welke klemtonen moeten gelegd worden in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2007-2011?

Deelnemen kan via http://www.vlaanderen.be/vrt. Op de site van de VRT lees je dat de openbare omroep met vertrouwen uitkijkt naar de resultaten van de enquête: “De openbare omroep is ervan overtuigd dat de Vlamingen de noodzaak van een slagkrachtige openbare omroep in Vlaanderen zullen onderschrijven.”

De VRT roept organisaties en het publiek op om massaal mee te werken.

(foto: Roger Viollet – Photo News)