Steun voor Franstalige dagbladpers

RTBF en RTL-TVi moesten de helft van de bijdragen terugbetalen omdat ze het toegelaten plafond van reclame-inkomsten hadden overschreden.

Elke krant krijgt voor 1999, 2001 en 2004 financiële steun die door het pas opgerichte Centrum voor Perssteun worden uitgekeerd. De bedragen voor 1999 worden verdeeld nadat RTBF en RTL-TVi een volgende schijf van hun terugbetaling betaald hebben.

Aan Franstalige kant wordt de steun aan de persbedrijven nu ook gekoppeld aan de realisatie van objectieven op het vlak van werkgelegenheid voor journalisten, naleving van CAO’s en redactiestatuten en respect voor auteursrechten. Aan Vlaamse zijde dringt de VVJ aan op een gelijkaardig systeem. Mediaminister Bourgeois (NV-A) bekijkt op dit moment wat de mogelijkheden ter zake zijn.