VVJ/AVBB steunt De Morgen in verzet tegen telefoontap

Beide zoekacties vonden plaats uitgerekend tien jaar na een reeks eerdere huiszoekingen op Belgische redacties die in 2003 aanleiding gaven tot een scherpe veroordeling van België door het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg.

Voor de VVJ/AVBB toont dit pijnlijk duidelijk aan dat justitie in de voorbije tien jaar niets heeft geleerd inzake respect voor het journalistieke bronnengeheim.

Het illustreert voor zoveel als nodig ook dat de Senaat donderdag absoluut werk moet maken van de goedkeuring van het voorliggende wetsontwerp ter bescherming van het bronnengeheim van de journalisten. Daarna dient de Kamer ten spoedigste zijn zegen te geven over dezelfde wettekst.

De VVJ/AVBB is bereid om samen met De Morgen te onderzoeken welke concrete gerechtelijke stappen gezet kunnen worden tegen deze nieuwe schending van het journalistieke bronnengeheim, waarbij ook een nieuwe procedure tegen België voor het Europese Mensenrechtenhof tot de mogelijkheden behoort.

Pol Deltour
Nationaal secretaris