Bourgeois: perssteun expliciet gekoppeld aan afspraken

Met de steun aan de perssector wil Bourgeois bijdragen tot de pluriformiteit, de onafhankelijkheid en de performantie van de Vlaamse opiniepers. De minister meent dat de mediaconcentratie met haar gevolgen voor de pluriformiteit een van de aanwijsbare redenen is voor de daling van de krantenverkoop. Volgens Bourgeois dreigt de geloofwaardigheid van de pers daardoor te grabbel gegooid te worden.

Een krant moet het vertrouwen van de lezer waardig blijven, een duidelijke scheiding tussen duiding en opinie lijkt Bourgeois daarom een uitstekende preventie. De Vlaamse mediaminister voegde eraan toe dat de Raad voor de Journalistiek een sterk pleitbezorger is van de geloofwaardigheid en kwaliteit van de Vlaamse media.

Bourgeois herhaalde ook nog zijn oproep aan potentiële overnemers of partners van de krant De Tijd. Hij wil dat ze sluitende garanties geven dat de identiteit en de redactionele autonomie van de krant behouden blijft.

Tot slot pleitte de mediaminister voor een integrale Vlaamse mediabevoegdheid waar ook mededinging in vervat zich. Een nieuw op te richten Vlaamse Regulator voor de Media zou de gevaren van belangenvermenging en verschraling in de gaten moeten houden. Alle informatie over de evenementen in dit Abraham Verhoevenjaar vind je terug op de website van het Internationaal Perscentrum Vlaanderen.