VRT-vakbonden voelen zich aan de kant gezet

De krant kon gisteren een ACOD-nota inzien waarin het “asociaal personeelsbeleid” van de VRT werd aangeklaagd. De vakbond vindt dat ze niet meer au sérieux genomen wordt en stelt zich vragen bij een examen dat werd uitgeschreven voor productie- en/of programmamedewerkers televisie. Dat stond open voor interne medewerkers en voor sollicitanten van buiten de VRT. Kerki vindt dat eerst de eigen mensen getest moeten worden vooraleer van buitenaf medewerkers aangetrokken worden. Van de redactie van Klant of koning en Ombudsjan zijn slechts een van de acht medewerkers geslaagd voor de tweede ronde van het examen. De VRT-directie heeft beslist die medewerkers een herkansing geven. (Foto Wim Robberecht, Photo News)