900.000 euro voor acht projecten

Een jury van onafhankelijke experts koos voor projecten van De Tijd (2), Roularta, VUM Media, Concentra, Aurex, Mediargus en Sanoma.

De financiële ondersteuning heeft twee doelstellingen. Ten eerste moeten de redacties de snelle digitalisering in het internationale perslandschap kunnen bijhouden en voorts moet kwaliteitsjournalistiek gewaarborgd blijven. Bourgeois hoopt met een “levend archief” de vakkennis van ervaren journalisten te bewaren.

De VVJ (Vlaamse Journalistenbond) vroeg de minister intussen om in de toekomst elke verdere steun aan de geschreven pers te koppelen aan bijkomende kwalitatieve voorwaarden, zoals respect vanwege de uitgevers voor de loon- en werkvoorwaarden van alle journalisten, voor hun auteursrechten en voor hun redactionele onafhankelijkheid.

De VVJ dringt verder aan op een strikte opvolging van de dossiers, nu vast staat dat de subsidies die in het verleden aan de mediahuizen werden toegekend verre van altijd de beoogde resultaten hebben gediend.