You are here

The Ppress

The Ppress (voorheen de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers) groepeert dagbladuitgevers. De vereniging wil de persvrijheid op federaal vlak promoten en de belangen van de dagbladen verdedigen.

General Manager: Marc DUPAIN

The Ppress
Z1 Research Park 120
1731 Zellik
Tel.: 02 558 97 50
E-mail: info@theppress.be