You are here

Alternative journalism, alternative voices

Uitgever: 
Routledge
Auteur: 
Tony Harcup

Er zijn ‘conventionele’ media, en er is ‘alternatieve’ journalistiek. Meer en meer doet die tweespalt zijn intrede, maar wat houden de begrippen eigenlijk in? Tony Harcup, zelf ooit begonnen als journalist bij de alternatieve krant Leeds Other Paper, vroeg het aan een aantal collega’s.

In het algemeen blijken alternatieve media andere meningen en gezichtspunten op het nieuws te brengen, die vaak tegengesteld zijn aan de heersende opinie of deze op z’n minst uitdagen. Vaak geven ze een stem aan minderheden en zijn ze veeleer aan de linkerkant van het politieke spectrum te situeren. Niet alleen schrijven ze voor gewone mensen, vaak worden ze ook door ‘gewone’, niet-professionele journalisten gemaakt.

Ee?n eigenschap wordt door bijna iedereen aangehaald: alternatieve media dienen geen commercie?le belangen en zijn niet afhankelijk van advertenties. Anders gezegd: ze worden gestuurd door ideee?n, niet door geld. Journalisten die zichzelf alternatief noemen, willen niet enkel berichten over collectieve acties, ze willen zelf deel uitmaken van die actie.
Toch zijn alternatieve en conventionele media daarom niet altijd elkaars tegenpolen, merkt Harcup nog op. Veeleer vullen ze elkaar aan. (MSL)