You are here

Prix Régine Orfinger-Karlin et des Menottes d'Or

Dit initiatief van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten bekroont een journalist of een vereniging die zich heeft laten opmerken met een actie ter bevordering van de mensenrechten. Frequentie: tweejaarlijks

 http://www.liguedh.be

Contactgegevens: 
Ligue des droits de l'homme
Rue du boulet, 22
1000 Bruxelles
(Belgique)

Tél : (32) 2.209.62.80
Fax : (32) 2.209.63.80
E-mail : ldh@liguedh.be