You are here

Prijs Lorenzo Natali

Prijs van de Europese Commissie voor journalistieke bijdragen (van amateur-journalisten of professionele journalisten) van Africa, de Arabische wereld en het Midden-Oosten, Azië, Latijns Amerika en Europa over ontwikkeling en armoedebestrijding.

De prijs is genoemd naar Lorenzo Natali, een voormalig ondervoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking tussen 1985 en 1989. Hij wees op het belang van Europa bij de ondersteuning van en de samenwerking met de ontwikkelingslanden.

De tien winnaars, geselecteerd door een onafhankelijke jury zullen een trofee en een bedrag van 5000 euro ontvangen en zullen in aanmerking komen voor de 'Grand Prize (5000€) die zal worden uitgereikt in Brussel in December 2015.

Artikels, reportages (print en online) en alle uitzendingen (radio of tv) uitgezonden tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 kunnen worden ingediend tot 31 augustus 2015 via een online formulier.