You are here

Persprijs Orde van Vlaamse Balies

Op maandag 27 januari 2014 reikte de Orde van Vlaamse Balies voor de eerste keer de Persrpijs van de Orde van Vlaamse Balies uit voor de beste Belgisch-Nederlandstalige publicatie/programma over recht in het algemeen en rechtbankverslaggeving in het bijzonder. De winnaar kreeg € 7500.
 
De Orde is gehecht aan de vrijheden, onder andere de persvrijheid, als tegengewicht tegen welke macht dan ook. Advocaten en journalisten hebben bepaalde idealen en streefdoelen gemeen, zoals onafhankelijkheid, de bereidheid om misbruik en schending van rechten aan te klagen, het recht op informatie en bescherming van de fundamentele vrijheden.

Het recht op informatie en het vermoeden van onschuld en het respect voor een persoon moeten immers worden verzoend met de mensenrechten. De advocatuur blijft voortdurend bezorgd over de onomkeerbare gevolgen die voortijdige ongecontroleerde of onzorgvuldige publicaties kunnen hebben voor een (rechts)persoon. Ze roept daarom op om hierover in debat te gaan en op die manier mee te helpen om het juiste evenwicht te vinden.
 
Om dit te ondersteunen reikt de Orde van Vlaamse Balies een persprijs uit die voortaan driejaarlijks zal toegekend worden. Reglement en inschrijvingsformulier vindt u terug op www.advocaat.be > pers, communicatie > persprijs.

In 2016 zal er een nieuwe oproep gelanceerd worden.De prijs zal begin 2017 opnieuw uitgereikt worden.

Contactgegevens: 

Ingrid Speels, stafmedewerker communicatie
ingrid.speels@ordevanvlaamsebalies.be
02 227 54 77
http://www.advocaat.be/