You are here

Internationale perskaart

Wie komt er in aanmerking?

Elke beroepsjournalist of stagiair die VVJ/AVBB-lid is (die dus zijn/haar jaarlijks lidgeld heeft betaald) kan een perskaart van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) aanvragen. De VVJ/AVBB is voor België de enige vertegenwoordiger bij de IFJ.

Wat?

De internationale perskaart wordt afgeleverd door de Internationale Federatie van Journalisten en is geldig voor twee jaar (vanaf de datum van de aanvraag). De kaart biedt een bescherming voor de journalist in het buitenland en is vooral nuttig voor reizen en verblijven in gevaarlijke en/of verre landen. Kostprijs: 55 euro.

Hoe aanvragen?

  • Een IFJ-kaart kan worden aangevraagd op het secretariaat van de VVJ: telefonisch op 02/777 08 40 of per e-mail naar info@journalist.be
  • U schrijft 55 euro over op rekening nummer BE33 2100 3197 0646 van VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel.
  • Na ontvangst van de betaling wordt de IFJ-kaart naar uw thuisadres gestuurd.
  • U kunt ook uw kaart afhalen op het secretariaat en daar cash betalen.