You are here

Autopersplaat

Een erkend beroepsjournalist - en dus niet een stagiair-beroepsjournalist - kan zich naast zijn nationale persdocumenten ook een (blauwe metalen) autopersplaat aanschaffen tegen betaling van een waarborg. Voor leden van de VVJ bedraagt die waarborg 40 euro en voor niet-leden 65 euro. Die laatsten moeten bovendien ook nog 50 euro betalen voor het jaarlijkse validatievignet. Voor leden is dit in het lidgeld inbegrepen.

De autopersplaat laat journalisten toe zich in het verkeer snel te identificeren, en geeft op meerdere plaatsen ook recht op gratis parkeergelegenheid.

Zo'n plaat kan aangevraagd worden op het secretariaat van de VVJ (tel. 02/777.08.40 of mail naar info@journalist.be).

U kunt uw autopersplaat ophalen op het secretariaat en ter plekke de waarborg betalen, ofwel 40 (of 65 + 50) euro overschrijven op rekening nr. BE33 2100 3197 0646 van de VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel.

Op de plaat dient om het jaar een validatievignet te worden aangebracht.