You are here

En verder...

De VVJ/AVBB beschikt tot slot nog over officiële of informele vertegenwoordigingen bij onder meer werkgroepen bij Binnenlandse Zaken, Justitie en andere overheidsdepartementen, de Vlaamse Mediaraad, het Instituut voor de Journalistiek, Journalists@Your Service (het dienstencentrum voor buitenlandse journalisten in Brussel), enzovoort.