You are here

VVJ/AVBB

De Vlaamse Vereniging van Journalisten - afgekort VVJ - is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve beroepsjournalisten. Wat beroepsjournalisten precies zijn, wordt elders op deze site uitvoerig uitgelegd; hier beperken we ons tot de omschrijving dat het gaat om journalisten die professioneel, en wel in hoofdberoep, bedrijvig zijn voor de algemene nieuwsmedia.

Het overgrote deel van de zowat 2.500 Vlaamse beroepsjournalisten is effectief lid van de VVJ, wat haar een zeer representatief karakter verleent. De VVJ behartigt met al haar kunnen de professionele, sociale en intellectuele belangen van de Vlaamse beroepsjournalisten. Dat houdt een permanente bezorgdheid en voortdurende initiatieven in rond de erkenning van de persdocumenten, de inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden, de persvrijheid en zelfregulering, auteursrechten, en nog veel meer.

De VVJ kwijt zich hier overigens van in een permanente wisselwerking met de federale AVBB, de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, uit wiens schoot ze in 1998 is ontstaan. Terwijl de AVBB optreedt wanneer federale belangen in het geding zijn - denk aan de wet op het beroepsstatuut, de verhoudingen met politie en justitie of de journalistieke auteursrechten - dan schiet de VVJ in actie wanneer Vlaamse dossiers op tafel liggen - voorbeelden hiervan zijn het omroepbeleid, de overheidssteun aan de pers en de aanvaarding van stagiairs.

Aan Franstalige kant is zo ook de AJP opgericht - Association des Journalistes Professionnels.

De driehoeksstructuur AVBB-VVJ-AJP beantwoordt helemaal aan de federale logica van het land zelf.

Nederlandstalige beroepsjournalisten komt het toe zich aan te sluiten bij de VVJ, waardoor ze meteen ook lid worden van de federale AVBB/AGJPB. Voor de Franstalige collega's gaat het om respectievelijk de AJP en de AGJPB/AVBB. VVJ en AJP beschikken over eigen financiële middelen, waarmee eerst en vooral een gemeenschappelijk 'nationaal' secretariaat wordt gefinancierd. (foto: Vincent Kalut - Eric Lalmand, Photo News)

 

DocumentenBestandsgrootte
PDF icon De statuten van de VVJ (pdf)68.71 KB