You are here

Thomas More Antwerpen - Master of Arts in Journalistiek

Thomas More Antwerpen (i.s.m. K.U.Leuven): Master of Arts in Journalistiek
De Master in de Journalistiek vormt kritische journalisten. Algemene vorming, journalistieke praktijk, case-studies en het schrijven van een meesterproef vormen samen de opleidingsonderdelen. Je hebt zowel vakken uit de mediawereld zoals journalism studies en medialandschap, als communicatievakken zoals schrijfvaardigheid en interviewtechnieken. Bij de praktijkseminaries kan je een keuze maken uit een ruim aanbod van cases.

Rechtstreekse toegang tot de Master in de Journalistiek is er voor de houders van volgende diploma’s:
• Academische Bachelor in de Toegepaste Taalkunde
• Master in de Toegepaste Taalkunde
• Master in de Taal- en Letterkunde (Nederlands en één vreemde taal)

Heb je een ander diploma behaald (b.v. Bachelor of Master Communicatiewetenschap of een professionele Bachelor in de Journalistiek) dan kom je eventueel in aanmerking voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Deze masteropleiding legt bewust de klemtoon op zowel een grondige wetenschappelijke achtergrond als op de journalistieke vaardigheden in de praktijk. In verschillende van de opleidingsonderdelen zal ook de kennis van vreemde talen in journalistieke vorm toegepast kunnen worden.

Het curriculum is opgebouwd rond drie pijlers: 
• Wetenschappelijke vorming, waarvoor we nauw samenwerken met de afdeling Communicatiewetenschap van de K.U.Leuven.
• Journalistieke productie, met intense aandacht voor journalistiek taalgebruik en praktijktoepassingen in de journalistieke praktijkseminaries. Je kunt in het kader van de journalistieke productie ook stage lopen, aan een journalistiek dossier werken onder individuele begeleiding van een praktijkjournalist of je in het bijzonder toeleggen op audiovisuele productie.
• De masterproef, het wetenschappelijke eindwerk in verband met de journalistiek.

Contactgegevens: 

Thomas More Antwerpen, Jozef De Bomstraat 11 2018 Antwerpen
Tel. 03/206.04.91- Fax 03/206.04.99 - E-mail: info@lessius.eu  

Voor vragen: michael.opgenhaffen@soc.kuleuven.be

Website: www.lessius.eu/journalistiek