You are here

Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)

De bachelor-en masteropleiding in de communicatiewetenschappen vormt academische communicatie-experts, die inzetbaar zijn in de journalistieke sector, mediaproductie en strategische communicatie. De student verwerft diepgaand inzicht in de structuur, werking, invloed en effecten van het medialandschap en media-inhouden. De analytische research skills die centraal staan in de opleiding, maken van de afgestudeerde een kritische actor binnen (en buiten) de mediasector, die bovendien in staat is om zelf onderzoek te voeren in functie van marktonderzoek, onderzoeksjournalistiek, beleidsadviezen, enzovoort.

Contactgegevens: 
K.U.Leuven - Communicatiewetenschappen
Parkstraat 45 Bus 3603, Gebouw 122.01 - lokaal 04.52
3000 Leuven
Tel. 016/32.32.20 - Fax 016/32.04.97

Programmadirecteur: Prof. Dr. Steven EGGERMONT , steven.eggermont@soc.kuleuven.be
Contactpersoon: Maarten CORTEN (programmaverantwoordelijke), e-mail: maarten.corten@kuleuven.be

Website: http://soc.kuleuven.be/fsw/toekomstigestudenten/bachelorcom