You are here

IFJ waarschuwt Trump persvrijheid niet te bedreigen

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft VS-president Trump opgeroepen te stoppen met zijn aanvallen op de pers en respect te tonen voor vrijheid van meningsuiting.

 

De IFJ is ernstig bezorgd over een aantal botsingen tussen Donald Trump en de media tijdens en na de verkiezingscampagne. Dat uitte zich onder meer in intimidaties en het bedreigen van journalisten, haatvolle commentaren, media-uitsluitingen en voorstellen om liberale wetten te herzien.

“De journalistieke gemeenschap roept de Amerikaanse president op zich te houden aan de regels inzake vrije meningsuiting, die fundamenteel zijn voor de democratie van zijn land, en aan de rechten van het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet”, aldus de IFJ-voorzitter, Belgisch journalist Philippe Leruth.

In dat eerste amendement staat: ‘Het congres zal geen wet aannemen omtrent het vestigen van religie, of het verbieden van de vrije uitoefening daarvan; of het belemmeren van de vrijheid van meningsuiting, of van de pers; of het recht van het volk om zich vredig te verenigen, en de regering te petitioneren voor een herstel van grieven.

Philippe Leruth: “We vragen president Trump dat basisrecht op behoorlijke en onafhankelijke informatie te respecteren. De nieuwe president heeft trouwens niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover zijn eigen nationale pers, maar ook jegens de buitenlandse media en burgers over de hele wereld.”

De IFJ herinnert journalisten die nieuws coveren in de VSA eraan dat ze zich moeten houden aan sterke ethische normen, zoals die van de IFJ Code of Principles.

“Niet-discriminatorische verslaggeving is essentieel voor de geloofwaardigheid van onze media”, aldus nog de IFJ. “Het is de rol van de journalisten om autoriteiten uit te dagen en het is ook hun taak zich te houden aan essentiële ethische principes. De verslaggeving van de verkiezingscampagne in de VSA toont aan hoe belangrijk onpartijdige, op feiten gebaseerde reportages zijn. Betrouwbare journalistiek zal essentieel zijn in de komende vier jaar en we wensen onze collega’s die van ginder verslag uitbrengen veel sterkte, geluk en solidariteit.”

Meer info: www.ifj.org