You are here

Hoe doordacht en niet stigmatiserend communiceren over gewicht, eetgedrag en eetstoornissen

Thema’s zoals gewicht, eetgedrag en eetstoornissen zijn niet meer uit onze maatschappij weg te slaan en maken dan ook vaak het onderwerp uit van berichtgeving in de media. Om tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer journalisten over hoe ze hier degelijk kunnen over berichten, werd met de logistieke steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten werk gemaakt van een media-aanbeveling.

Eetstoornissen zijn complexe psychische stoornissen met ernstige fysieke gevolgen. Ongeveer 3,5% van de Belgische bevolking en ongeveer 10% van alle jonge vrouwen ontwikkelen een eetstoornis. Deze prevalentie is hoog in vergelijking met onze buurlanden. Hoe vroeger iemand hulp en behandeling zoekt om de eetstoornis aan te pakken, hoe groter de kans op volledig herstel. Slechts één op de drie zoekt echter (tijdig) professionele hulp.

Uit onderzoek blijkt dat er op basis van het gewicht van een persoon voorbarige en vaak onterechte conclusies worden getrokken met betrekking tot gedrag, persoonlijkheid en capaciteiten. Stigmatisering dreigt. Bovendien zijn personen die zich het sterkst aangetrokken voelen tot anti-obesitas-boodschappen vaak ook het meest geneigd om, als reactie op deze boodschappen, een negatief lichaamsbeeld te ontwikkelen. Een negatief lichaamsbeeld vormt dan weer een sterke risicofactor voor de ontwikkeling van een eetstoornis.

Mediamakers en journalisten contacteren het Vlaamse kenniscentrum rond eet- en gewichtsproblemen (Eetexpert) regelmatig met de vraag hoe ze respectvol kunnen berichten over gewicht, eetstoornissen en eetpatronen. Als reactie hierop en naar aanleiding van de Werelddag tegen eetstoornissen op 2 juni ontwikkelde Eetexpert hierrond aanbevelingen voor journalisten en media. De aanbevelingen werden uitgewerkt in overleg met de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de stakeholders uit de Vlaamse adviesraad rond eet- en gewichtsproblemen.

 Hoe communiceren rond deze thema’s:

  • promoot een gezonde levensstijl, lichaamsbeweging en evenwichtige eetgewoonten;
  • vermijd stigmatisering of culpabilisering: '(te) dikke' of '(te) magere' mensen;
  • vermijd idealisering van extreem magere of zwaarlijvige personen, vooral als die een rolmodel zijn;
  • beschouw eetstoornissen steeds als ernstige psychische aandoeningen en niet als iets normaals of onbelangrijks;
  • hou rekening met de complexiteit van de aandoening: de oorzaak en de oplossing zijn nooit eendimensionaal maar een combinatie van genetische, persoonlijke, familiale en sociale factoren;
  • focus bij eetstoornissen niet enkel op het negatieve. Zorg ook voor een positief, versterkend en inspirerend verhaal. Leg de nadruk op wat bijdroeg tot het herstel en wat het opleverde, niet op hoe het leven was mét de eetstoornis;
  • consulteer erkende organisaties en experten voor informatie. Advies en toelichting zijn verkrijgbaar via Eetexpert;
  • voeg hulpverleningsmogelijkheden toe aan je reportage.

 De volledige aanbeveling vind je op www.eetexpert.be/pers.

 Voor informatie kan er contact worden opgenomen met An Vandeputte, Directeur Kenniscentrum Eetexpert (Tel: 0496 28 80 57 of An.vandeputte@eetexpert.be )