You are here

Nieuwsarchief

24 november 2016
De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vroeg en kreeg een onderhoud met Justitieminister Geens over de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt. Later meer daarover.

23 november 2016
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 8 november 2016 het recht op toegang tot bestuursdocumenten opgetild tot een onbetwistbaar mensenrecht. Journalisten, niet-gouvernementele organisaties en al wie een maatschappelijke waakhondfunctie uitoefent, kunnen het recht effectief afdwingen. Als de gevraagde informatie verband houdt met de rapportering over een belangrijk maatschappelijk thema, levert de bescherming van persoonsgegevens of van de privacy bovendien geen voldoende argument op om openbaarheid te weigeren.

15 november 2016
De federale regering bereikte een akkoord over een grondige hervorming van de reprografieregeling. In principe zullen journalisten via de JAM en Reprobel dezelfde vergoedingen kunnen krijgen als in het verleden.

24 oktober 2016
Ruim driehonderd VVJ- en AJP-leden zakten op donderdag 20 oktober af naar de Kinepolis in Brussel voor het Filmgala. Dat jaarlijkse event werd voordien door de VJPP georganiseerd, de vereniging van vakpersjournalisten, maar is nu overgenomen door de AVBB, met wie de VJPP is gefusioneerd.

18 oktober 2016
Nieuwssite Apache wordt twee keer gedagvaard voor een artikelenreeks over belangenvermenging in de Antwerpse vastgoedsector. Zowel Land Invest als Joeri Dillen, ex-kabinetschef van Bart De Wever, diende een forse schadeclaim in. Ze beschuldigen Apache van onzorgvuldige en vooringenomen berichtgeving. De VVJ steunt Apache in zijn verweer tegen de vorderingen, die nauwelijks worden gemotiveerd en een forse knauw kunnen toebrengen aan de persvrijheid.

29 september 2016
Net als de VVJ zit ook de lokale afdeling van Antwerpen niet stil. Het nieuwe bestuur heeft van de zomer gebruik gemaakt om enkele interessante activiteiten op poten te zetten.

14 september 2016
Voor de Big Brother Awards editie 2016 nomineert de VVJ de door velen gewenste verstrakking van het geheime karakter van strafrechtelijke vooronderzoeken. Zoiets dreigt al te veel berichtgeving over criminaliteit onmogelijk te maken.

17 augustus 2016
Minister van Media Sven Gatz roept kleine mediabedrijven, organisaties en starters op om innovatieve nieuwsmediaprojecten in te dienen. De toegekende subsidie voor geselecteerde projecten bedraagt maximaal 80 procent van de vooropgestelde projectkosten, met een maximum van 50.000 euro per project.

25 juli 2016
De Turkse overheid heeft aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen 42 journalisten. Of er al aanhoudingen gebeurden is voorlopig niet duidelijk.

20 juli 2016
De federale Ministerraad heeft vandaag een reeks aanpassingen aan de wet op de inlichtingendiensten goedgekeurd, maar niet de aanvankelijk geplande wijziging die deze diensten meer armslag moest verlenen ten aanzien van beroepsjournalisten.