You are here

Nieuwsarchief

25 april 2017
De VVJ en de Vlaamse uitgevers hebben met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën een akkoord bereikt over het fiscaal statuut van de vergoedingen die nieuwsmedia betalen aan freelancejournalisten voor de overdracht van auteursrechtelijke bijdragen. Volgens deze ‘ruling’ wordt de helft van de vergoeding beschouwd als gewone ‘baten’, de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’, waarop een specifiek fiscaal regime van toepassing is. De 50/50 regeling geldt voor zowel freelancers in hoofd- als in bijberoep. Ze treedt in werking op 1 juli 2017.

13 april 2017
Leden van de VVJ kunnen aan een voordeliger tarief (-10%) deelnemen aan de jaarlijkse Dataharvest conferentie in de Thomas More Hogeschool van Mechelen.

29 maart 2017
Afgelopen zaterdag is Willy Courteaux – vooral bekend als ‘Dwarskijker’ bij Humo – overleden. Courteaux, die ook het volledige werk van Shakespeare heeft vertaald, is 93 jaar geworden. Voormalig VRT-journalist Lukas De Vos blikt terug op het leven van de polemische woordkunstenaar.

23 maart 2017
De digitalisering én het veranderend media/leesgedrag heeft de gedrukte media en hun verdienmodel in een 'noodtoestand' gebracht. Gekende werkwijzen bleken steeds minder soelaas te brengen. De uitgeefsector diende zich heruit te vinden : aanpassen of verdwijnen.

14 maart 2017
Op zaterdag 22 april organiseert VVJ Antwerpen een familiedag voor àlle VVJ-leden en hun familie in Walibi Waver.

28 februari 2017
Op woensdag 15 maart organiseert de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten) in het Vlaams Parlement een debat over NIEUWS IN ONZEKERE TIJDEN. Iedereen welkom vanaf 19 uur.

8 februari 2017
Enkele freelancejournalisten die hun inkomsten volledig als auteursrechten hadden gemeld in hun belastingaangifte en daarvoor waren teruggefloten door de fiscus, hebben gelijk gekregen van de rechter. Die vonnissen kunnen nu wellicht als argument worden gebruikt om vorderingen die de BBI heeft lopen tegen freelancejournalisten te laten vallen. Zo kan de spons worden gehaald over het verleden, dat de afgelopen acht jaar is gekenmerkt door fiscale onduidelijkheid en willekeur. Voor de toekomst discussiëren betrokken partijen over een redelijke opdeling van de inkomsten in ‘auteursrechten’ en ‘beroepsinkomen’, voor zowel freelancejournalisten in hoofd- als in nevenberoep.

8 februari 2017
Zaterdag 25 februari 2017 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30) Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel

30 januari 2017
Met een receptie en een rondleiding in het nieuwe Havenhuis heeft de Antwerpse VVJ-afdeling donderdag 26 januari het nieuwe jaar ingezet. Journalisten en woordvoerders konden er informeel met elkaar van gedachten wisselen.

20 januari 2017
De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft VS-president Trump opgeroepen te stoppen met zijn aanvallen op de pers en respect te tonen voor vrijheid van meningsuiting.