You are here

Freelance

Handvest van de rechten van freelancers (EFJ)
 

Freelancers zijn de meest kwetsbare medewerkers in de mediasector. Dit handvest is een vitaal instrument in de EFJ-campagne voor een betere wettelijke bescherming van freelancejournalisten. 

 1. Iedere freelancer heeft het recht zich bij een vereniging aan te sluiten en via collectieve actie te proberen de situatie te verbeteren van freelancers en andere journalisten.De freelancers en hun verenigingen moeten het recht hebben diensten te leveren die de solidariteit onder de freelancers en tussen freelancers en journalisten in loondienst versterken, zoals tariefaanbevelingen en collectieve overeenkomsten. 

 2. Iedere freelancer zou dezelfde professionele rechten moeten hebben als een loontrekkende collega, hetzelfde recht op het vergaren van informatie, op bronnenbescherming, op het verdedigen van ethische normen. 

 3. Iedere freelancer heeft het recht op een geschreven contract.Iedere freelancer heeft het recht om tijdens onderhandelingen als een eerlijke partner te worden behandeld. 

 4. Iedere freelancer heeft het recht op het gebruik van zijn of haar auteursrechten. Alle freelancers moeten onoverdraagbare morele rechten hebben.Freelancers moeten het recht hebben collectief te onderhandelen over hun auteursrechten. 

 5. Iedere freelancer heeft het recht de meest geschikte vorm te kiezen voor zijn of haar freelancewerk. Een schijn- of gedwongen zelfstandige journalist, die economisch afhankelijk is, moet worden behandeld als een loontrekkende en de daarbij horende rechten en voordelen krijgen. 

 6. Iedere freelancer moet het recht hebben op een gelijke bescherming als die van een loontrekkende door de sociale zekerheidsinstellingen, zoals: 

 a)     ziektevergoeding;
b)    pensioen;
c)     werkloosheidsuitkering;
d)    bevallingsvergoeding

 Zoiets kan op diverse manieren worden geregeld, naargelang van de nationale omstandigheden. 

 7. Iedere freelancer heeft het recht op een gelijke behandeling en het ontvangen van een behoorlijk honorarium, zodat de positie van loontrekkende journalisten niet wordt ondermijnd door het leveren van goedkope arbeid. Dat houdt onder meer het recht in – indien de freelancer wordt uitgestuurd voor gevaarlijke opdrachten – tot dezelfde training, verzekeringen en veiligheidssysteem als loontrekkenden in eenzelfde situatie. 

 Dit handvest is aangenomen door de jaarlijkse EFJ-vergadering in Bled, 6-9 april 2006. 

Auteursrecht of honoraria?

 De VVJ heeft een lijst met ‘frequently asked questions’ en de bijhorende antwoorden verzameld

barema's freelancers 2016

Adviestarieven voor freelancers, opgesteld door de AVBB, geindexeerd voor 2016. De bedragen zijn louter indicatief en niet afdwingbaar.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor Zelfstandige Journalisten

De sociale zekerheid biedt zelfstandigen slechts een beperkte bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Uw huis verder afbetalen? Studerende kinderen? Ieder van ons staat voor financiële uitdagingen die in het gedrang kunnen komen bij inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Bescherm uzelf en uw gezin tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval met de Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Veelgestelde vragen

 • Ik werk voltijds bij een communicatiebureau, maar zou graag in nevenberoep freelancen als journalist. Waar moet dat precies worden gemeld: sociale verzekeringskas, btw, inkomensbelastingen? En hoe zit het specifiek met teksten die voor het internet worden gemaakt? Lees het antwoord
 • Sinds kort werk ik freelance als journalist in nevenberoep. De krant waar ik voor schrijf, heeft me gevraagd een factuur op te sturen voor mijn al geleverde prestaties. Wat moet daarop staan? Lees het antwoord
 • Ik ben net begonnen als freelancejournalist en moet aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen. Maar ik zoek een halftijdse job in loondienst. Als ik me nu meld als zelfstandige in hoofdberoep, kan ik dan straks makkelijk omschakelen naar zelfstandige in bijberoep? Lees het antwoord
 • Ik ben afgestudeerd als radio & tv-journalist, en momenteel schrijf ik freelance voor een magazine. Moet ik een btw- en ondernemingsnummer aanvragen? En moet ik bij elke nieuwe opdracht een contract tekenen? Een productiehuis heeft me voorgesteld te werken met een raamcontract. Wat is dat? Lees het antwoord
 • Ik ben net afgestudeerd als journalist en kan deeltijds bij de radio terecht. Daarnaast wil ik ook freelancen als journalist. Mag dat voor diezelfde radio? En hoe zit het met de btw en de sociale zekerheid? Lees het antwoord
 • Sinds bijna twee jaar schrijf ik freelance. Bestaat er voor mij een bepaald statuut of een officieel document, dat het me – ook in het buitenland – makkelijker kan maken om te werken? Lees het antwoord
 • Binnen welke termijn moet een opdracht worden betaald? Lees het antwoord
 • Als de eindredactie mijn tekst verandert en daardoor ontstaat een fout in het bericht, wie is dan verantwoordelijk als een benadeelde persoon zich tot de rechtbank wendt? Lees het antwoord
 • Ik maak het vaak mee dat de stukken die ik aan de krant lever tot de helft worden ingekort. Aangezien ik word betaald per letterteken betekent dat voor mij telkens financieel verlies. Kan dat zomaar? Lees het antwoord
 • Ik werk als zelfstandige journalist, maar doe op de redactie eigenlijk hetzelfde werk als collega-journalisten. Ben ik dan een valse zelfstandige? Lees het antwoord
 • Ik krijg geregeld opdrachten, via de reactiechef, per telefoon. Is dat oké? Lees het antwoord
 • Ik heb eind 2011 ereloonnota’s uitgeschreven die pas in 2012 zijn betaald. Moet ik die inkomsten aangeven in mijn belastingaangifte 2011 of die van 2012? Lees het antwoord
 • Moet ik als zelfstandig journalist een btw-nummer hebben? En welk btw-tarief geldt dan voor journalistiek werk? Lees het antwoord
 • Heb ik als zelfstandig journalist een ondernemingsnummer nodig? Lees het antwoord
 • Is werken via een uitzendkantoor een oplossing voor beginnende freelancers? Lees het antwoord
 • Ik wil beginnen als zelfstandig journalist. Moet ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen? Lees het antwoord
 • Freelancejournalistiek, kun je daarvan leven? Lees het antwoord
 • Ik ben van plan als freelancejournalist te beginnen. Is daar een voldoende grote markt voor? Lees het antwoord
 • Als net afgestudeerde master radio- en televisiejournalist begin ik binnenkort parttime in loondienst te werken als verkeersredacteur. Daarnaast wil ik freelancen als journalist. Hoe zit het met de btw en de sociale zekerheid? Lees het antwoord
 • Het Brusselse parket en de federale politie hebben met aandrang verzocht om niet langer herkenbare foto’s of bewegende beelden te verspreiden van de twee verdachten in de moordzaak-Joe Van Holsbeeck. Op zijn minst moesten de gezichten volledig onherkenbaar worden gemaakt. Kunnen justitie en politie dit zomaar eisen van de nieuwsmedia? Lees het antwoord
 • In de Sint-Pauluskerk in Antwerpen is afscheid genomen van het meisje Luna, een van de slachtoffers van de moordraid van Hans Van Themsche. De familie Drowart stond erop de plechtigheid in alle sereniteit te kunnen houden, zonder dat een garnizoen beeldjournalisten hun rouwproces zou verstoren. De grootvader van Luna contacteerde hierover het VVJ-secretariaat, en samen bereikten we de volgende schikking. Lees het antwoord
 • Een Ketnet-presentator is betrapt op het bezit van kinderporno. Schrijven we dan de naam voluit of beperken we ons tot een afkorting? Lees het antwoord
 • Kan ik worden erkend als beroepsjournalist als ik gedurende enkele uren per week ook als webmaster werk voor de website van mijn vroegere werkgever in de textielsector? Ik heb daar als journalist weliswaar nog nooit één artikel over geschreven. Dat webmasterschap zorgt wel voor het spreekwoordelijke ‘zout op mijn patatten’. Lees het antwoord
 • Als kersverse freelancejournalist moet ik dringend mijn sociaal statuut in orde brengen. Intussen zit ik te azen op een andere, halftijdse job. Mijn vraag: als ik me nu meld als zelfstandige in hoofdberoep, kan ik dan binnen enkele weken makkelijk omschakelen naar zelfstandige in bijberoep? Lees het antwoord
 • In oktober van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dus stellen ook nu weer vele (beroeps)journalisten zich de vraag: kunnen wij kandidaat zijn? En wat – je weet maar nooit – als we verkozen zijn? Lees het antwoord