You are here

Mediahuizen

P-Magazine (Mediageuzen)

Adres

Vleminckstraat 10
2000 Antwerpen

Contact

Telefoon algemeen: 03 369 25 26
E-mailadres algemeen: info@p-magazine.be
Website: www.p-magazine.beDirectiekader

Verantwoordelijke uitgever: Maurice DE VELDER
Publishing Director: Jorn VAN BESAUW

Hoofdredactie

Hoofdredacteur(s): Günther Van HASSEL
E-mailadres: gunther@mediageuzen.be
Adjunct-hoofdredacteur: Kurt AERTS

Redactiekader

Art Director: Darren ISAAC