You are here

Journalistendatabank

De AVBB beschikt over een federale Journalistendatabank op het internet. Deze database omvat de namen, contactgegevens, media en specialisaties van meer dan 5.000 journalisten, zowel redacteuren als beeldjournalisten (fotografen en cameralui), zowel van de geschreven pers (kranten en magazines) als van de audiovisuele media (radio en tv), de productiehuizen, persagentschappen en de 'nieuwe' elektronische nieuwsmedia...

U vindt onze databank onmiddellijk terug op dit webadres: www.avbb.be.  

De elektronische Journalistendatabank van de AVBB ligt in het logische verlengde van een eerder initiatief: het papieren Jaarboek van de Belgische Pers, dat een lijst omvatte van de op dat moment actieve beroepsjournalisten en stagiairs. Dit Jaarboek werd decennialang ook aan geïnteresseerde derden verkocht.

Met de AVBB-database online zetten we opnieuw enkele stappen vooruit in de richting van een betere dienstverlening.

  • Zo is de databank per definitie heel wat actueler en accurater dan het oude papieren Jaarboek. De opgenomen journalisten kunnen overigens zelf via de website alle wijzigingen in hun gegevens onmiddellijk doorgeven.
  • Ook de zoekmogelijkheden zijn aanzienlijk uitgebreid. Zo kan er naar believen geselecteerd worden op naam, medium, plaats, specialisatie, enz. Ook gecombineerde zoekacties zijn mogelijk. Voorbeelden : U zoekt alle politieke journalisten actief in uw regio, of u wenst een lijst aan te leggen van vrouwelijke sportjournalisten?

Voor derden-gebruikers wordt gewerkt met een gebruiksrecht in de vorm van een abonnement, waarbij de gebruiker de keuze heeft tussen 4 formules. De abonnementsprijs verschilt al naar gelang de gebruiker een commercieel of een non-profit karakter heeft.

  Commerciële
gebruikers
Institutionele gebruikers (1) Non-profit gebruikers (2)
1) abonnement 1 dag 50 € 30 € 5 €
2) abonnement 1 week 175 € 70 € 25 €
3) abonnement 3 maanden 400 € 200 € 75 €
4) abonnement 1 jaar 800 € 350 € 150 €

(1) Gemeenten, administraties, overheidsdiensten, publieke organisaties, scholen, universiteiten...
(2) Vzw's met een zuiver sociaal of humanitair doel, studenten...

Het gebruiksrecht omvat de mogelijkheid om de AVBB-database online te raadplegen, er opzoekingen in uit te voeren en de resultaten af te drukken. De gebruiker kan de AVBB-database online of delen eruit niet downloaden. Hij kan ook geen gegevens kopiëren.

We willen bovendien beklemtonen dat het gebruiksrecht een persoonlijk karakter heeft. Onder geen beding mogen gegevens op welke wijze dan ook worden bezorgd aan derden. Voor grotere entiteiten behoudt de AVBB zich het recht voor het gebruiksrecht op te splitsen in meerdere abonnementen.

De toegang tot de J-Database is voor externe gebruikers als volgt geregeld:

  • De kandidaat-gebruiker verbindt er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven;
  • Hij/zij vult het standaardformulier in dat op de website www.avbb.be te vinden is (via 'journalistendatabank' en vervolgens 'inschrijving');
  • De AVBB aanvaardt het abonnement en stelt de betalingsprocedure in werking;
  • De gebruiker betaalt de verschuldigde vergoeding (met kredietkaart of per overschrijving);
  • Via e-mail wordt een paswoord toegekend aan de gebruiker.

 
 Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij Marleen SLUYDTS of Elise MEEKERS van het AVBB/VVJ-secretariaat - info@journalist.be - tel. 02/777.08.40.