You are here

Weer meer 50-plussers op Vlaamse redacties

Hoe zit het met de aanwezigheid van 50-plussers op de Vlaamse nieuwsredacties? Weer iets beter dan enkele jaren geleden, toen herstructureringen en collectieve ontslagen al te veel oudere journalisten hun baan kostten. Dat blijkt uit onze jongste cijfers.

Van alle Vlaamse loontrekkende beroepsjournalisten is 29 procent momenteel 50-plusser. Een achttal jaar geleden was dat nog om en bij 20 procent.

Een verschil in leeftijdspiramide doet zich nog voor tussen de geschreven pers en de audiovisuele nieuwsmedia. Bij de dagbladen is 31 procent van de loontrekkende beroepsjournalisten 50-plusser, bij de magazines is dat een gelijkaardige 30 procent. De omroepen en productiehuizen tellen slechts 27 procent 50-plussers.

Ook binnen de dagbladsector zijn er verschillen. Mediahuis heeft de 'oudste' redacties; op Het Belang van Limburg (29%) na is bij de andere drie kranten 36% van de beroepsjournalisten 50 jaar of meer. Op de Persgroep-kranten is 20 procent van de beroepsjournalisten 50-plusser (De Morgen 17% en Het Laatste Nieuws 21%). De Tijd haalt dan weer 35%.

PD / MS