You are here

Lidmaatschap van de VVJ/AVBB

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschap. Hieronder vindt u de verschillende categoriën van leden en de bijhorende lidgeldbedragen. Het betalen van lidgeld betekent niet dat u automatisch en onmiddellijk een perskaart of lidkaart ontvangt.

Leden worden door de VVJ zelf op de hoogte gebracht over wat ze precies moeten doen om hun lidmaatschap te verlengen. Voor beroepsjournalisten zit deze brief telkens bij De Journalist van november.

Wie nog geen lid is van de VVJ of nog geen perskaart heeft, moet vooreerst een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een perskaart (van beroepsjournalist, stagiair) of van een lidkaart (erelid, persmedewerker, docent, student). Zie onder 'Persdocumenten' voor het passende aanvraagformulier. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u schriftelijk een uitnodiging voor het betalen van het overeenkomstige lidgeld. 

Lijst van lidgelden 2016

  • Beroepsjournalisten: 115 euro
  • Stagiairs: 80 euro
  • Persmedewerkers: 65 euro
  • Oud-journalisten/ereleden: 60 euro
  • Technici (houders van een T-kaart): 65 euro
  • Studenten journalistiek: 50 euro (40 euro per groep van 10; 30 euro per groep van minstens 40/volledige opleiding)
  • Docenten journalistiek: 60 euro

U kunt het passende bedrag overschrijven op rekening nummer BE33 2100 3197 0646 (BNP Paribas Fortis) van VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel (BIC GEBABEBB).